Jaarvergadering leden Dorpsbelangen

03-04-2010 10:45

Op 7 april a.s.  houdt de vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde haar jaarlijkse leden vergadering  in p.c. Rendering. Aanvang 20.00 uur.

Het bestuur v.d. vereniging is verheugd dat onze eerste burger(es), de burgemeester zich bereid heeft verklaard om na het officiële gedeelte van de vergadering met ons van gedachten wil wisselen over diverse zaken die spelen in het dorp Vlagtwedde e.o..

Ook (nog) niet leden zijn welkom

Het bestuur.

Acantus

Op 1 april ( het is geen aprilmop) heeft de wooncorporatie ACANTUS haar beleid t.a.v. de verdeling van huurwoningen verandert.

U kunt vanaf deze datum op internet alle veranderingen bekijken. Ook bij STEUNSTEE kunt u nadere  informatie verkrijgen!

Uw reactie hierop kunt ook op de site van de ver.v. Dorpsbelangen (vlagtwedde@info) zetten.