Jaarverslag van de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde 2011

06-02-2012 15:15

Jaarverslag van de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde 2011

 

De vergaderingen van de vereniging doen we nog altijd in toerbeurten bij de bestuursleden thuis.

Ook zijn onder de bestuursleden de taken verdeeld naar hun eigen onderwerpen / interesses, die dan gezamenlijk worden doorgenomen, om als het nodig is daarop actie te ondernemen.

Zo trachten wij, de belangen van het dorp zo goed mogelijk te behartigen.

 

Het jaar 2011

 

Onze jaarlijkse ledenvergadering was op 7 april, met helaas, niet de opkomst waarop we hadden gehoopt.

 

Na het officiële gedeelte gaf Dhr L. Stockmann van Landschapsbeheer Groningen een presentatie van een nieuwe wandelroute, het “leefbaarheidsommetje” (whats a name) die start en eindigt bij de bibliotheek in het dorp en word aangegeven door bordjes met de naam en voetjes.

Dat Dhr Stockmann enthousiast was bleek wel uit zijn presentatie waar hij zelfs enkele vogelgeluiden imiteerde.

 

Het “milieuprobleem” hoek Prins Bernhardlaan / Kraaikampweg is nog steeds niet opgelost, het leek even beter te gaan, dus daar gaan we in 2012 mee verder.

 

d'Appelhof :

Op 23 maart is het kleinfruit geplant door de leerlingen van de basisscholen, in het kader van de nationale boomplantdag die is georganiseerd door de gemeente Vlagtwedde.

10 juni was er een jury van de Entente Florale (een landelijke jury die gaat bepalen wie heeft de groenste gemeente van Nederland) Na d'Appelhof brachten ze een bezoek aan Bourtange.

Vlagtwedde is toch maar mooi tweede geworden in deze wedstrijd.

Op 16 september was daar dan de officiële opening, prachtig weer, mensen die spontaan gaan helpen, allen een goed humeur, gezellig druk, geweldig mensen.

Vereniging van Dorpsbelangen heeft een schitterend dubbelzijdig bankje geschonken bij de opening.

Voor de leerlingen die kleurplaten hadden gemaakt voor de aankleding van de partytenten was er ook een ballonwedstrijd, die uitslag is te zien op de site van Dorpsbelangen.

 

Voor de website krijgen we nog steeds niet voldoende aangeleverd vinden wij, dus hebt u nieuws of informatie geef dat door. Mobiliseer ook al uw buren en kennissen uit het dorp zodat het echt in het dorp gaat leven. Want zien doet aanleveren.

 

De intocht van Sint Nicolaas verliep vlekkeloos, de kinderen hebben genoten en daar gaat het toch om. De intocht wordt georganiseerd door onze vereniging en het OVV zorgt voor de financiën.

 

Het beeld voor ons dorp zijn we nog niet uit, dit gaat mee naar 2012.

 

De overleggen met de plaatselijke belangen uit omliggende dorpen gaat nog steeds door op initiatief van Gemeentebelangen.

 

Als laatste, hebben we ons weer ingezet om de dingen die we in de “wandelgangen” of die we rechtstreeks horen naar ieders tevredenheid op te lossen, om ons mooie dorp zo leefbaar en compleet mogelijk te houden.

 

 

 

    HS 06/02/12