Nieuws van Dorpsbelangen Vlagtwedde

08-10-2016 13:24

VLAGTWEDDE – 

Vaak krijgen wij als bestuur de vraag cq opmerking; Wat doet Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde nu eigenlijk? Of nog erger, ik wist niet eens dat het bestond…. En daarom hebben wij als bestuur er voor gekozen om u met regelmaat via een nieuwsbrief op de hoogte te stellen.
Maar allereerst een uitleg van wat Vereniging van Dorpsbelangen precies inhoudt.

Het doel van onze vereniging is volgens de statuten het behartigen van de belangen van het dorp Vlagtwedde in de ruimste zin des woord, teneinde het voortbestaan en leefbaarheid van het dorp te behouden en waar dat kan te verbeteren.

Heel mooi, maar hoe doen we dat?
– Door het verzamelen en bestuderen van gegevens betreffende problemen in het dorp
– Het actief zoeken naar oplossingen voor deze problemen
– Het oprichten van werkgroepen rond probleemsituaties
– Benaderen van bevoegde autoriteiten, met als doel een positief resultaat ten aanzien van het dorp te bewerkstelligen, het raadplegen van deskundigen ter ondersteuning van ons doel.
– Het leggen en onderhouden van relaties met verwante groeperingen in ons dorp
– Gebruiken van alle wettige middelen, die strekken ter bevordering van dit doel.

Zo wordt er bijvoorbeeld op gedeelde initiatief van Dorpbelangen Vlagtwedde een fietspad aangelegd naar Sportpark de Barlage via de Barlageweg en is het parkje op het oude Clockeslach terrein gerealiseerd. Op dit moment zijn we druk bezig om het project “Reflecterende huisnummers “ af te ronden. Dit is maar een kleine greep van de zaken waar we ons mee bezig houden. Maar schroom niet heeft u ideeën, waardoor we Vlagtwedde leefbaar kunnen houden, neem dan contact met ons op via dorpsbelangenvlagtwedde@gmail.com.

Lid worden van Vereniging van dorpsbelangen Vlagtwedde? Aanmelden kan ook via dorpsbelangenvlagtwedde@gmail.com . De kosten bedragen € 5 per jaar. Samen staan we sterk!

Kijk tevens voor alle informatie m.b.t. het dorp Vlagtwedde op: www.vlagtwedde.info    

Ook kunt u op deze website uw eigen nieuws vermelden mail het dan naar: vlagtwedde.info@gmail.com

 

Op de foto: Van link naar rechts Jan Derk Elinga, Maaike Wilts, Lydia de Vries, Gina Rendering, Coba Lubben, Henk Opheikens en Jan van der Wal.