Jaarverslag van de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde 2009

11-02-2010 20:46

De vergaderingen van onze vereniging worden gehouden bij de bestuursleden thuis.
Binnen het bestuur zijn aparte werkgroepjes die elk hun eigen onderdeel cq interesses behartigen.
Deze worden in de bestuursvergaderingen samen besproken, zo kunnen we veel doen zonder dat het hele bestuur altijd bezig is.

Het jaar 2009:
De jaarlijkse ledenvergadering, werd zeer goed bezocht.
Na het officiële gedeelte, waarin er verschillende vragen en problemen ten aanzien van de leefbaarheid van ons dorp aan de orde werden gesteld, en waarop door het bestuur werd beloofd deze zaken aan de orde te stellen bij de desbetreffende instanties, kunnen we melden dat er veel van de moeilijkheden zijn opgelost! O.a. opknappen helofietenveld/ verlichting Marijkestraat/ uitdiepen van ’t ol daipke ect.

In de pauze geeft Erna Alting namens de werkgroep D'Appelhof een globale presentatie van dit plan.

Na de pauze bracht Dhr. Kremer en Mevr. Scholtens van Acantus groep enige opheldering over de gang van zaken bij deze wooncorporatie.

De zwerfvuilactie doen we nu samen met de landelijke schoonmaakactie die dit jaar van 16 tot 21 maart wordt gehouden,
wij hebben gekozen voor vrijdagavond 20 maart.
Hoewel we graag een grotere opkomst willen zien (men is wel enthousiast over het idee, maar komen helpen kan stukken beter) zetten we wel door en hopen dat er ieder jaar wat meer mensen komen helpen, onder het motto
"waar vuil ligt komt vuil bij en wat schoon is blijft schoner"
Een van onze bestuursleden is benaderd door een dorp uit de omgeving over hoe je zoiets oppakt en organiseert,
en zo word dit idee dus ook meer uitgedragen.

Ook zijn er bestuursleden naar de opening van MFA t'Aambeeld geweest, waar de act van Mevr. Ester Wolbers, als de zus van Erika Terpstra erg in de smaak viel.

Afgevaardigden van onze vereniging zijn aanwezig geweest bij een bijzondere raadsvergadering ter gelegenheid van de inauguratie van onze nieuwe Burgemeester Mevr Leontien Kompier.

En de opening van de speeltuin Boermarke waren we eveneens aanwezig.
 
De slepende zaak van de realisatie van een website (in samenwerking met het AOV) is door onze werkgroep met succes afgerond.
Na veel discussie en overleg is er een prachtige site ontstaan, en om dit breed bekend te maken worden er pennen uitgedeeld met het adres van de site.
Nu hopen dat de bewoners van het dorp Vlagtwedde en omgeving er al hun nieuws en informatie opsturen, zodat het echt een site voor en door het dorp word, en een ieder er alle informatie op kan vinden wat hij/zij van belang vind.
Onze vereniging zal proberen er iedere maand een stelling op te plaatsen waar men op kan reageren.
Het adres is www.vlagtwedde.info

De subsidie van Project Fruitgaard D'Appelhof is ook rond, na bijna 4 jaar met dit project bezig te zijn geweest krijgen we op 30 september groen licht van projectgroep Leader.
Zo zie je maar, met wat door en uithoudingsvermogen komt het best in orde.
De werkgroep is gelijk aan de slag gegaan en op 12 nov hebben ze samen met de kinderen van de basisscholen (in de regen uiteraard, maar dat had totaal geen invloed op het enthousiasme van de kinderen) 3000 bloembollen gepoot.

Uiteraard hebben we ook dit jaar weer de intocht van Sint Nicolaas georganiseerd,
samen met de AOV die zorgt voor de financiën.

Tot slot: Houden we ons bezig met de dingen die ons ter ore komen uit het dorp en heeft onze vereniging meerdere keren per jaar (op initiatief van de partij Gemeentebelangen) overleg met andere plaatselijk belangen uit de gemeente Vlagtwedde om samen gedachten te wisselen over zaken die op dat moment spelen, en deze contacten stellen we zeer op prijs.

Secretaris Haika Kuil