Punten uit de vergadering van 8 september 2009

13-09-2009 16:23

De vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde e.o heeft vergaderd op 8 september 2009 j.l. over de volgende punten:

Na de opening door de voorzitter en de officiële mededelingen, kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: 

De collectieve verzekering, afgesloten door de Gemeente Vlagtwedde voor alle vrijwilligers van alle verenigingen in onze gemeente is als zeer plezierig en zorgvuldig ervaren. 

De ver. heeft contact opgenomen met de gemeente t.a.v. de straatverlichting (die hier en daar in ons dorp als onvoldoende werd gezien). Er is al aan gewerkt. 

De werkgroep van onze vereniging, die druk en lang bezig is geweest met de realisatie van d’Appelhof (een “ouderwetse” boomgaard) die achter de Wischmei is gepland, kan mededelen dat de subsidies rond zijn en dat met de uitvoering van de plannen al spoedig een begin kan worden gemaakt.
U zult er nog genoeg informatie over lezen of horen!!!!

Het trottoir aan de Kerkstraat zal worden hersteld als de bouw werkzaamheden in deze buurt beëindigd zijn

Afgevaardigden van de ver. Dorpsbel. zijn op uitnodiging van de buurtvereniging ”Boermarke” aanwezig geweest bij de opening van hun speeltuin. (een prima initiatief van een buurtvereniging) “chapeau” 

De voorzitter van de ver. heeft samen met meerdere vrijwilligers plaats genomen in de raad van STEUNSTEE.

Steunstee is bedoeld als vraagbaak en hulpverlenend orgaan voor ALLE BEWONERS VAN VLAGTWEDDE e.o.          

Het ligt in de bedoeling, dat onze website, die in samenwerking met het AOV wordt opgezet t.z.t. op een leuke- ludieke wijze van start gaat.

www.vlagtwedde.info (NADER BERICHT VOLGT) 

Uit de bevolking rees de vraag, wat er gaat gebeuren met de herinneringssteen van de RABO bank (aangeboden aan de heer Siebring) voormalig directeur van de Landbouwschool in Vlagtwedde.
We zoeken naar een passende plek (heeft u suggesties?) 

Met nieuwe aandachtspunten op de agenda, sloot de voorzitter de vergadering