UITNODIGING !

15-03-2017 14:40

Geachte leden van de Vereniging van Dorpsbelangen

Een uitnodiging om net als voorgaande jaren met ons van gedachten te wisselen over dingen waar wij ons als vereniging mee bezig houden.

AGENDA

Algemene ledenvergadering Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde 2017

1.       Opening voorzitter

2.       Mededelingen                                                                

3.       Goedkeuren en vaststellen notulen

4.       Jaarverslag secretaris

5.       Verslag penningmeester

6.       Verslag kascommissie

7.       Benoeming nieuw commissielid kascontrole

8.       Bestuursverkiezing:

          In verband met minimale bezetting het afgelopen jaar zagen wij ons genoodzaakt om tussentijds bestuursleden te benaderen.  Mw. Maaike Wilts,             mw. Wilma Arnoldus van Ravenhorst en dhr. Henk Koops hebben zich beschikbaar gesteld.

          Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot 24 uur van te voren melden bij dhr. J.D. Elinga op telefoonnummer 06 250 55 566 of via                                 dorpsbelangenvlagtwedde@gmail.com.

          Aftredend en herkiesbaar : Mw. Gina Rendering

          Aftredend en herkiesbaar : Mw. Lydia de Vries

          Aftredend en niet herkiesbaar: Dhr. Erik Nieborg

9.       Presentatie Promotieteam Vereniging Dorpsbelangen

10.   Rondvraag

 

PAUZE

 

Na het officiële gedeelte geven wij het woord aan:

Buurtbrandweervrouw Elise Pastoor en  wijkagent Robert Heijnen over brandpreventie en veiligheid in en rondom uw woning en in ons dorp.

 

Plaats vergadering:        Partycentrum Rendering

Datum:                                Dinsdag 21 maart a.s.

Aanvang:                            20.00 uur

 

De notulen en het jaarverslag kunt u lezen op www.vlagtwedde.webnode.com

Onder de knop Vereniging van Dorpsbelangen.