Vergadering bestuur Dorpsbelangen Vlagtwedde op 21 0ktober 2009

21-10-2009 00:00

De voorzitter heet iedereen Welkom!

Ingekomen stukken.

  • Bevestigingsbrief van de Gemeente Vlagtwedde inzake brieven en mededelingen over de groen voorziening nabij ‘oude’ zwembad en de vervuiling van de Veelerdiep
  • Uitnodiging voor een gezamenlijke bijeenkomst in Zevenhuizen, voor belangenverenigingen van grotere dorpen.

 Notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd

Onze website is zo goed als klaar (er wordt nog een beetje aan gesleuteld)

Over het al dan niet plaatsen van ondernemingen die b.v. geen lid zijn van het AOV hebben we het volgende besloten. Op onze website willen wij een zo kompleet mogelijk beeld van het dorp Vlagtwedde geven met ondermeer de vermelding van alle verenigingen en instanties. Dus ook alle namen van ondernemers. Binnen afzienbare tijd wordt hieraan een artikel besteed.

Om meer bekendheid aan onze site te geven zal bij de gemeente Vlagtwedde worden geïnformeerd of op Vlagtwedde.nl een link naar Vlagtwedde.info kan worden geplaatst.

Enkele bestuursleden (werkgroepje) hebben de vergadering van Gemeente Belangen m.b.t. de kleine kernen in Jipsingbourtange bijgewoond. Daarbij zijn problemen, die bij ons op tafel lagen behandeld. Het directe contact met wethouder Klap heeft een positieve invloed op heel veel zaken en we zijn dan ook blij met dit initiatief. (korte lijnen)

Er is o.a gesproken over:

  • De verpaupering van de groenvoorziening van het oude zwembad (Er is in middels wel gemaaid) en de Wedeka is al opnieuw gesignaleerd!!
  • Het vervuilde Veelerdiep (Wordt al aan gewerkt)
  • Een voetpad langs de Wilmerskamp (voorlopig is hier geen geld voor)
  • De fietsers oversteekplaats op de Dr. P. Rinsemastaat bij de rotonde (is verbetert)
  • Doorgang onder de brug Parc Emslandermeer (wordt aan gewerkt)
  • Overstekende takken aan de voorzijde van de Wollinghuizerweg (wordt momenteel onder handen genomen)

Sinterklaas intocht! Na een kort bericht uit Spanje, weten we dat Sinterklaas en zijn Pieten het plan hebben om op 21 november a.s. in Vlagtwedde te willen aan komen. Hoe de intocht er precies uit gaat zien is nog niet helemaal duidelijk, maar dat er die middag ook een bijdrage van de kinderen op het  toneel op het programma staat is wel zeker. Er wordt druk aan gewerkt. Nader bericht volgt (flyers).
En nu maar hopen dat het weer een beetje meezit.

De heer Wesseling heeft geïnformeerd bij de directie van de RABO bank of men voor de gedenksteen van wijlen de heer Siebring (bij het oude bankgebouw) al een bestemming heeft weten te vinden.
Het antwoord was.`We laten eerst nog alles op zijn plek, totdat er nieuwe ontwikkelingen zijn t.a.v. het gebouw. Wel werd beloofd ons op de hoogte te houden.

d' Appelhof De plannen zijn rond en de schop kan er in. Op 12 november worden door de schoolkinderen1000 stuks bloembollen geplant.
De bomen zijn geselecteerd (allemaal oud-Groninger rassen) en de presentatie van het geheel wordt in het vroege voorjaar van 2010 verwacht.
De samenwerking met beide scholen en alle andere partijen verloopt uitstekend.

Er wordt opgemerkt dat Vlagtwedde voor de komende vijf jaar een aardig aantal contigenten zijn toegekend. Dus er kan de komende tijd weer gebouwd worden.

Volgende vergadering:25 november

 

Voor het Vlagtwedder gevoel, het eerste couplet van het Vlagtwedder Volkslied

 

In t noorden van t land, nich zoo wied van zee
Hoast hailemoal wegstopt in t holt,
Doar ligt er ain dörp, ’t was de hoofdploats aleer
Van t rustig en mooi Westetrwold
En stekt boven ’t dorp de toren nich oet,
Hai s old en hef hail veul al zain
Hai kikt goudig deel op t volk aan zien vout
En leeft t leven mit van elkain