Vergadering bestuur Dorpsbelangen Vlagtwedde op 25 november 2009

29-11-2009 00:00

 De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur en heet iedereen welkom.

 • Website is klaar. Er zijn een aantal pennen besteld met opdruk Vlagtwedde.info, die worden uitgedeeld door de A.O.V. en Dorpsbelangen om wat meer bekendheid te geven aan de site.
 • Overleg Gemeentebelangen (wethouder Klap). Na aanleiding van dit overleg is er al veel gebeurd.
  Veelerdiep is goed schoongemaakt en bomen zijn gesnoeid. Ook aan de doorgang onder de weg bij het Parc Emslandermeer wordt gewerkt. Hieruit blijkt maar weer dat dit overleg direct leidt tot resultaat. 
 • Sinterklaasintocht.
  Deze is goed verlopen. De kinderen hebben genoten en de reserve-Sinterklaas deed het goed evenals de zwarte Pieten. Het paard van Sinterklaas deelde mee in de feestvreugde.
 • Appelhof.
  Op 12 november zijn bloembollen gepoot door de beide scholen met behulp van de werkgroep.
  Medio februari komt er een presentatie voor de inwoners van het dorp en in maart worden de appelbomen geplant.

 Volgende vergadering woensdag 3 februari 2010

 Tot slot wenst het bestuur Dorpsbelangen Vlagtwedde u allen:

PRETTIGE KERSTDAGEN en een VOORSPOEDIG 2010.

Nog even dit: Vlagtwedders, denk met ons mee. Evtuele agendapunten, suggesties, mededelingen e.d. graag vóór eind januari 2010 melden (zie hieronder)

Vlagtwedders, denk met ons mee:

Geen commentaar gevonden.

Nieuw bericht