Vergadering van de vereniging Dorpsbelangen Vlagtwedde en andere plaatselijke belangen met Gemeentebelangen op 7 oktober 2009 in het dorpshuis te Jipsingboertange

10-10-2009 22:21

De vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde heeft twee keer per jaar een bijeenkomst met Gemeentebelangen onder voorzitterschap van wethouder Klap.

Ook zijn hierbij aanwezig de verenigingen Plaatselijk Belang van o.a. Veele, Harpel, Jipsinghuizen, Jipsingbourtange, Sellingen, Terapelkanaal en de Maten.

Doel van deze vergadering is om gezamenlijk lokale activiteiten/problemen onder elkaars aandacht te brengen en hiervoor oplossingen te vinden. Een prettige bijkomstigheid van deze vergaderingen is dat de gemeente direct op de hoogte is van wat er leeft en de desbetreffende wethouders en/of ambtenaren door gemeente belangen worden ingelicht om actie te ondernemen.

Verslag van de Vlagtwedder inbreng:

  • De ingang van het oude zwembad is verpauperd. Dit werd vroeger altijd goed onderhouden. Is nu bepaald geen visitekaartje. Toezegging gekregen dat hier naar wordt gekeken en zo spoedig mogelijk er wat aan wordt gedaan.
  • Het vervuilde en dichtgegroeide Veelerdiep vraagt om een betere doorstroming en de rommel wordt er uit gehaald.         De gemeente neemt contact op met het waterschap.
  • Wij hebben gevraagd om een voetpad langs de Wilmerskamp maar op dit moment is er geen geld voor. Wel zal gekeken worden om de bewegwijzering vanaf het park naar het dorp kan worden aangepast.
  • Doorgang onder de brug bij het parc Eemslandermeer is gesloten wegens instortingsgevaar en is thans gestremd. Opdracht voor reparatie is afgegeven en wordt op korte termijn gemaakt.

Verder waren er nog enkele mededelingen.

  • Kunstgras op de voetbalvelden van Ter Apel en Westerwolde is op de doe lijst geplaatst en zal in 2010 gerealiseerd zijn.
  • Nieuwe bestemmingsplan buitengebied wordt binnenkort van kracht. De laatste bezwaartermijn loopt nog.
  • Verder willen wij nog een oproep doen aan alle bewoners van Vlagtwedde e.o.; er is op dit moment veel vandalisme meld het a.u.b. aan de politie zodat het prioriteit krijgt en er zodoende iets aan kan worden gedaan.

Tot zo ver dit verslag. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen.