Gemeente Vlagtwedde stelt 40.000 euro beschikbaar voor zwembad

Gemeente Vlagtwedde stelt 40.000 euro beschikbaar voor zwembad

VLAGTWEDDE – De gemeente Vlagtwedde stelt 40.000 euro voor het zwembad bij Parc Emslandermeer beschikbaar.

Het zwembad in Vlagtwedde blijft open! Vanavond heeft de gemeente 40.000 euro beschikbaar gesteld om maatregelen te treffen met betrekking tot de veiligheid in het zwembad. Deze maatregelen moeten voor 1 december a.s. zijn uitgevoerd.

In eerste instantie zouden er aanstaande donderdag gesprekken plaatsvinden. Aangezien het leek dat het zwembad per 1 november zou sluiten zijn de gesprekken onder druk van o.a. Gemeentebelangen Westerwolde met een week vervroegd. Volgens wethouder Giny Luth waren de gesprekken met de Stichting Belangen Eigenaren Parc Emslandermeer en andere belanghebbenden constructief.

Er is expertise ingeschakeld van Sportfonds Nederland. Zij zijn bezig rapporten op te stellen met betrekking tot de veiligheid en de maatregelen om het zwembad langdurig open te houden. Het rapport m.b.t. de veiligheid is inmiddels klaar. Voor de eerste noodzakelijke maatregelen, die zo spoedig mogelijk getroffen moeten worden om de veiligheid in het zwembad te kunnen waarborgen, is 60.000 euro nodig. Het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders om hiervoor 40.000 euro uit de pot Algemene Reserve te halen werd vanavond door alle partijen positief ontvangen. De Stichting Belangen Eigenaren Parc Emslandermeer staat garant voor de resterende 20.000 euro.

Een motie van het CDA om voor nog een bedrag van 40.000 euro een externe procescoördinator in te huren werd verworpen.

Verder is het zaak om met alle partijen in gesprek te blijven. Het open houden van het bad is naast de gebruikers van het zwembad ook belangrijk voor o.a. de werkgelegenheid, de middenstand, het toerisme en de exploitatie van Parc Emslandermeer. Daarom wordt er gekeken welke maatregelen er verder genomen moeten worden om tot een duurzame langjarig oplossing te komen. Gedacht wordt aan energiebesparende maatregelen, het inzetten van mensen van het TDC voor bijvoorbeeld groenonderhoud en het aanschrijven van fondsen. Ook hierbij wordt de expertise van Sportfonds Nederland ingeschakeld. Dit wordt overigens betaald door de Stichting Belangen Eigenaren Parc Emslandermeer.

Ingezonden