Nieuwe burgemeester Gemeente Westerwolde

Nieuwe burgemeester Gemeente Westerwolde

De gemeenteraad van Westerwolde denkt in Jaap Velema een uitstekende
opvolger te hebben gevonden voor de huidige waarnemend burgemeester Leendert
Klaassen.

Velema is sinds 2014 wethouder in de gemeente Veendam. Hij studeerde
Juridische Bestuurswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is een
bestuurder die soepel en vlot schakelt tussen de diverse rollen van aanjager,
verbinder en boegbeeld. Hij weet mensen met elkaar te verbinden om zo
samenwerking en draagvlak te creëren. Velema kent de politiek bestuurlijke
dynamiek van het lokale bestuur en lijkt uitstekend in staat te zijn om
Westerwolde op de kaart te zetten.

Procedure

De vertrouwenscommissie, bestaande uit Stienus Melis (voorzitter), Eize
Hoomoedt (vicevoorzitter), Pieter Dinkla, Gerard Heijne, Herma Hemmen, Edith
van der Horst, Patrick Dave Nap (secretaris) en Giny Luth (adviseur), heeft in
de afgelopen maanden de raadsvoordracht voorbereid op basis van de op 31 mei
2018 vastgestelde profielschets. Deze profielschets is mede door inbreng van de
inwoners van Westerwolde tot stand gekomen.

Met de voordracht van Jaap Velema is de procedure tot benoeming van de
nieuwe burgemeester nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling van de
gemeenteraad doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een
voordracht, waarna bij Koninklijk Besluit de benoeming wordt besloten. Het
streven is om de nieuwe burgemeester midden december 2018 te installeren.