UITNODIGING 4 MEI

UITNODIGING 4 MEI

UITNODIGING VOOR ALLE INWONERS VAN VLAGTWEDDE, DE PERS

EN OVERIGE BELANGSTELLENDEN

 

Hierbij nodigt het “Comité 4 mei – Vlagtwedde” een ieder uit voor het bijwonen van de kranslegging, declamatie van gedichten door leerlingen van de basisscholen en toespraken bij het monument aan de Kerkstraat te Vlagtwedde op vrijdag 4 mei a.s.

 

De stille tocht voorafgaand aan de herdenking begint om 19.25 uur bij MFA ’t Aambeeld.

 

Jaarlijks op 4 mei, de dag van de dodenherdenking, worden bij veel monumenten kransen of bloemen gelegd ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Het Joodse echtpaar Arthur en Rosalinde Gilbert uit de Verenigde Staten heeft in 1982 een groot bedrag beschikbaar gesteld voor een speciaal doel. Zij deden dit uit dankbaarheid voor de hulp, die de Nederlandse bevolking tijdens de bezetting aan haar Joodse medeburgers heeft verleend. Om de doelstelling te verwezenlijken is gedachtig de februaristaking de “Stichting Februari 1941” opgericht.

Deze stichting heeft in 1987 het gemeentebestuur van Vlagtwedde en de beide basisscholen in het dorp Vlagtwedde (o.b.s. De Clockeslach en c.b.s. De Zaaier) benaderd om het monument aan de Kerkstraat te laten adopteren door de hoogste groepen van de beide scholen. De leerlingen van groep 8 hebben tijdens een plechtige bijeenkomst het monument geadopteerd. Voor de zomervakantie is door de leerlingen het geadopteerde monument overgedragen aan groep 7. De “Stichting Februari 1941” heeft per 1 januari 2004 “Adopteer een monument” overgedragen aan het “Nationaal Comité 4 en 5 mei”.

Het gaat om het moreel, geestelijk adopteren, het kennis nemen van de achtergronden van het monument en vooral wie herdacht worden. Het gaat niet om het onderhouden en schoonmaken van het monument. De kinderen moeten zich gevoelsmatig verbonden gaan voelen met het monument, met de gevallenen, met de strijd tegen de tirannie en leren beseffen wat vrijheid, gerechtigheid en democratie waard zijn. Zij, de kinderen, dienen de herdenking ter zijner tijd over te nemen van diegenen, die getuigen waren en straks wegvallen.

 

Op  vrijdag 4 mei a.s. wordt er vanaf 19.35 uur een bijeenkomst bij het monument gehouden. Kinderen zullen declameren, afgewisseld met muziek van Dindua. Er worden kransen gelegd, er wordt twee minuten stilte in acht genomen en ter afsluiting wordt het Wilhelmus gespeeld en gezongen. De aanwezig-heid van een ieder wordt hierbij op prijs gesteld.

                          

Het “Comité 4 mei – Vlagtwedde”