V.V. WESTERWOLDE DOET MEE AAN DE RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE

Rabobank Zuid en Oost Groningen draagt het verenigingsleven in de regio al jarenlang een warm hart toe. Verenigingen en stichtingen kregen de afgelopen jaren na aanvraag een nagenoeg vaststaand sponsorbedrag op hun rekening bijgeschreven. Dit jaar voor het eerst heeft de RABO-bank haar werkwijze veranderd. Daartoe heeft de bank de Rabobank Clubkas Campagne in het leven geroepen om de beschikbare € 100.000,-  onder de ingeschreven verenigingen en stichtingen te verdelen. Van donderdag 8 t/m donderdag 22 februari mogen leden van Rabobank Zuid en Oost Groningen vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Elke stem is geld waard ! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 100.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. De vereniging of stichting ontvangt het aantal uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Het is voor de v.v. Westerwolde belangrijk om deze actie onder de aandacht van een breed publiek te brengen om zoveel mogelijk stemmen te werven. Ook een voetbalvereniging als Westerwolde kan deze sponsorbijdrage goed gebruiken voor het organiseren van met name jeugdactiviteiten binnen de vereniging. Leden van de RABO-bank wordt dan ook gevraagd bij het uitbrengen van hun stemmen de v.v. Westerwolde in de toedeling mee te nemen. Natuurlijk wil Westerwolde iedereen die de club op deze manier een warm hart toedraagt daarvoor hartelijk bedanken. Voor meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne zie

 

www.rabobank.nl/zog