Westerwolde maakt financieel gezonde start

Westerwolde maakt financieel gezonde start

Ook de meerjarenraming tot en
met 2021 toont een voordelig saldo. Daarmee maakt de gemeente Westerwolde een
financieel gezonde start.

De programmabegroting van
Westerwolde laat een positief saldo zien van bijna 100.000 euro. De begroting
is, in overleg met de raden van de voormalige gemeenten Bellingwedde en
Vlagtwedde, beleidsarm ingestoken. Hiermee krijgt de fusie van beide gemeenten
zoveel mogelijk de ruimte. Het komende jaar staat in het teken van harmonisatie
van beleid en processen, zoals het verlichtingsplan, cultuurbeleid, sport en
onderwijs. Daarnaast richt de gemeente zich onder andere op een woonvisie,
duurzaamheid en de veiligheid in Ter Apel.

De gemeente Westerwolde bouwt
in 2018 voort op het ingestoken beleid van de voormalige gemeenten. Een
organisatie die, volgens de gedefinieerde uitgangspunten als taakvolwassenheid,
verantwoordelijkheid en samenwerking, klaarstaat voor haar inwoners. Waar de
afgelopen jaren in het teken stonden van de op handen zijnde fusie, gaat de
gemeente in 2018 met volle kracht aan de slag voor Westerwolde.

Bij de totstandkoming van de
harmonisatie van OZB- tarieven (Onroerende Zaak Belasting) voor de nieuwe
gemeente Westerwolde, is gezocht naar enerzijds een minimale kostenstijging
voor de inwoners en anderzijds een financieel gezonde basis voor de gemeente.
Het gevolg is dat de tarieven ten opzichte van de beide voormalige gemeenten
iets zijn gestegen, maar nog steeds tot de laagste van de regio behoren.

Gemeente
Westerwolde maakt financieel gezonde start