Onze bijeenkomsten worden gehouden op de derde donderdag van de maand.We beginnen om 20.00 uur bij P.C. Rendering, Schoolstraat 8 te Vlagtwedde.

U bent van harte welkom om een keer een avond te komen kijken hoe het bij onze afdeling gaat.

Voorz.  : mw. H. Drent - Renken (: 313955
    * hannadrent@ziggo.nl   
Vice voorz. : mw. A. Houwing – Sibma (: 312236
Secretaris : mw. L. Luring – Weites (: 354371
    * liluwei@hetnet.nl  
Pennm. : mw. R. Ruinemans – Mulder (: 354779
    * mts.ruinemans@agroconnect.nl
leden : mw. J. Zuurman – Tempel (: 313543
    * wozuurman@hetnet.nl 
  : mw. D. Nieman – Löning (: 312677

                                

Meer info kunt u vinden op de website:  www.vrouwenvannu.nl.